FPT Titan

HomepageColocationDC FPTOrder

1

Chu kỳ thanh toán

2

Dịch vụ bổ sung

3

Giỏ hàng

Lựa chọn chu kỳ thanh toán

Lựa chọn hình thức thanh toán cước phí dịch vụ.

Hàng tháng

2.150.000₫

3 Tháng

6.450.000₫

6 Tháng

12.900.000₫

%10 Discount

Hàng năm

23.220.000₫

Continue

Top