FPT Platinium

HomepageColocationDC FPTOrder

1

Chu kỳ thanh toán

2

Dịch vụ bổ sung

3

Giỏ hàng

Lựa chọn chu kỳ thanh toán

Lựa chọn hình thức thanh toán cước phí dịch vụ.

Hàng tháng

3.990.000₫

3 Tháng

11.970.000₫

6 Tháng

23.940.000₫

%10 Discount

Hàng năm

43.092.000₫

Continue

Top