VNPT Silver

HomepageColocationDC VNPTOrder

1

Chu kỳ thanh toán

2

Dịch vụ bổ sung

3

Giỏ hàng

Lựa chọn chu kỳ thanh toán

Lựa chọn hình thức thanh toán cước phí dịch vụ.

Hàng tháng

2.350.000₫

3 Tháng

7.050.000₫

6 Tháng

14.100.000₫

%10 Discount

Hàng năm

25.380.000₫

Continue

Top