VNPT Gold

HomepageColocationDC VNPTOrder

1

Chu kỳ thanh toán

2

Dịch vụ bổ sung

3

Giỏ hàng

Lựa chọn chu kỳ thanh toán

Lựa chọn hình thức thanh toán cước phí dịch vụ.

Hàng tháng

3.450.000₫

3 Tháng

10.350.000₫

6 Tháng

20.700.000₫

%10 Discount

Hàng năm

37.260.000₫

Continue

Top