Viettel Colo 1

HomepageColocationDC ViettelOrder

1

Chu kỳ thanh toán

2

Dịch vụ bổ sung

3

Giỏ hàng

Lựa chọn chu kỳ thanh toán

Lựa chọn hình thức thanh toán cước phí dịch vụ.

Hàng tháng

1.690.000₫

3 Tháng

5.070.000₫

6 Tháng

10.140.000₫

%10 Discount

Hàng năm

18.252.000₫

Continue

Top