Viettel Colo 6

HomepageColocationDC ViettelOrder

1

Chu kỳ thanh toán

2

Dịch vụ bổ sung

3

Giỏ hàng

Lựa chọn chu kỳ thanh toán

Lựa chọn hình thức thanh toán cước phí dịch vụ.

Hàng tháng

8.900.000₫

3 Tháng

26.700.000₫

6 Tháng

53.400.000₫

%10 Discount

Hàng năm

96.120.000₫

Continue

Top