Cloud Server

HomepageCloud Server

Cloud Server

Dịch vụ máy chủ ảo hiệu năng mạnh mẽ, CPU Gold, GPU Tesla T4, uptime 99,99%

SSD Cloud Server Gold Cloud Server GPU Cloud
SSD Cloud 1

Hàng tháng

130.000₫

CPU: 01 Core CPU
RAM: 01 GB RAM
SSD: 20GB SSD
Băng thông: 300Mbps
IP: 01 IP Public
Support: 247
DC: Tier 3 Viettel
Đăng ký
SSD Cloud 2

Hàng tháng

300.000₫

CPU: 02 Core CPU
RAM: 02 GB RAM
SSD: 20GB SSD
Băng thông: 300Mbps
IP: 01 IP Public
Support: 247
DC: Tier 3 Viettel
Đăng ký
SSD Cloud 3

Hàng tháng

400.000₫

CPU: 02 Core CPU
RAM: 04 GB RAM
SSD: 20GB SSD
Băng thông: 300Mbps
IP: 01 IP Public
Support: 247
DC: Tier 3 Viettel
Đăng ký
SSD Cloud 4

Hàng tháng

800.000₫

CPU: 04 Core CPU
RAM: 08 GB RAM
SSD: 40GB SSD
Băng thông: 300Mbps
IP: 01 IP Public
Support: 247
DC: Tier 3 Viettel
Đăng ký
SSD Cloud 5

Hàng tháng

900.000₫

CPU: 06 Core CPU
RAM: 06 GB RAM
SSD: 60GB SSD
Băng thông: 300Mbps
IP: 01 IP Public
Support: 247
DC: Tier 3 Viettel
Đăng ký
SSD Cloud 6

Hàng tháng

1.200.000₫

CPU: 08 Core CPU
RAM: 08 GB RAM
SSD: 80GB SSD
Băng thông: 300Mbps
IP: 01 IP Public
Support: 247
DC: Tier 3 Viettel
Đăng ký
SSD Cloud 7

Hàng tháng

2.100.000₫

CPU: 08 Core CPU
RAM: 16 GB RAM
SSD: 100GB SSD
Băng thông: 300Mbps
IP: 01 IP Public
Support: 247
DC: Tier 3 Viettel
Đăng ký
SSD Cloud 8

Hàng tháng

2.900.000₫

CPU: 08 Core CPU
RAM: 24 GB RAM
SSD: 100GB SSD
Băng thông: 300Mbps
IP: 01 IP Public
Support: 247
DC: Tier 3 Viettel
Đăng ký

Hạ tầng hiện đại

Dịch vụ Cloud Server được xây dựng trên nền tảng thiết bị chính hãng mới nhất, DC Tier 3 cùng nền tảng network hiện đại, bảo mật.

Hiệu năng vượt trội

Nền tảng ảo hoá hiện đại, phần cứng mạnh mẽ, tối ưu giúp dịch vụ có thể đáp ứng các yêu cầu về hiệu năng cao như AI, Big Data, GPU, Render.

Quản trị dễ dàng

Hệ thống quản trị nền web trực quan giúp việc thao tác khởi tạo, nâng cấp, mở rộng hệ thống và quản trị mạng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Hỗ trợ tận tâm

Với đội ngũ chuyên gia trẻ, nhiệt huyết, giầu kinh nghiệm, chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật 247 giúp hệ thống CNTT của Khách hàng vận hành tối ưu nhất.Top