GPU Cloud Server 2

HomepageCloud ServerGPU CloudOrder

1

Chu kỳ thanh toán

2

Dịch vụ bổ sung

3

Giỏ hàng

Lựa chọn chu kỳ thanh toán

Lựa chọn hình thức thanh toán cước phí dịch vụ.

Hàng tháng

10.320.000₫

3 Tháng

30.960.000₫

6 Tháng

61.920.000₫

%10 Discount

Hàng năm

111.456.000₫

Continue

Top