GPU Cloud Server 3

HomepageCloud ServerGPU CloudOrder

1

Chu kỳ thanh toán

2

Dịch vụ bổ sung

3

Giỏ hàng

Lựa chọn chu kỳ thanh toán

Lựa chọn hình thức thanh toán cước phí dịch vụ.

Hàng tháng

14.280.000₫

3 Tháng

42.840.000₫

6 Tháng

85.680.000₫

%10 Discount

Hàng năm

154.224.000₫

Continue

Top