GPU Cloud Server 4

HomepageCloud ServerGPU CloudOrder

1

Chu kỳ thanh toán

2

Dịch vụ bổ sung

3

Giỏ hàng

Lựa chọn chu kỳ thanh toán

Lựa chọn hình thức thanh toán cước phí dịch vụ.

Hàng tháng

25.480.000₫

3 Tháng

76.440.000₫

6 Tháng

152.880.000₫

%10 Discount

Hàng năm

275.184.000₫

Continue

Top